Center for Creative Writing

Ang Sentro para sa Malikhaing Pagsulat o Center for Creative Writing ay binuo upang ibayong pasiglahin ang panulatan sa ating Pamantasan.

Mensahe mula sa Puno ng Sentro para sa Malikhaing Pagsulat

Laging bukas ang aming tanggapan para sa mga nais matutong magsulat o magsaliksik tungkol sa mga pag-aaral hinggil sa panitikan at malikhaing pagsulat.          

Merdeka C. Morales, MAF

Share this page:
Top