Polytechnic University of the Philippines http://www.pup.edu.ph/ Events from the Polytechnic University of the Philippines. Copyright 1998-2018 Polytechnic University of the Philippines. All rights reserved. en-ph Sat, 24 Mar 2018 16:15:22 GMT http://www.pup.edu.ph/rss/events PUPWebSite 9.0 InfoCore Engine 1.0 PUP Communication Management Office ictcenter@pup.edu.ph Year-End Commencement Exercises 2018 University Event <br/><p><strong>May 15&nbsp;and 16, 2017</strong><br /> Plenary Hall<br /> Philippine International Convention Center<br /> Pasay City</p> <p><strong>Cluster 1:</strong> CAF, CHK<br /> <strong>Cluster 2:</strong> COC, CTHTM<br /> <strong>Cluster 3:</strong> CBA, CAL<br /> <strong>Cluster 4:</strong> Graduate Studies (GS, OUS, COED), Post Baccalaureate (Education, IT), College of Law, OUS ETEEAP, COED<br /> <strong>Cluster 5:</strong>&nbsp;CSSD, CS, CCIS, CPSPA<br /> <strong>Cluster 6:</strong> CE, CAFA, ITECH</p> <h3>Schedule of Activities</h3> <table style="width:100%"> <thead> <tr> <th scope="col"> <p><strong>DATE</strong></p> </th> <th scope="col"> <p><strong>ACTIVITIES</strong></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>December 14, 2017 to&nbsp;January 20, 2018</p> </td> <td> <p>Online filing of Application for Graduation;&nbsp;Retrieval of Student Jacket/Envelope of applicants based on&nbsp;&nbsp;Master List</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>December 14, 2017 to&nbsp;March 9, 2018</p> </td> <td> <p>Processing of application for graduation;&nbsp;Updating/ Monitoring/Validation of academic and non- academic requirements;&nbsp;Evaluation of Scholastic Record of applicants&nbsp; (First Evaluation)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>January 28&nbsp;to&nbsp;February 3, 2018</p> </td> <td> <p>Departmental / Mid-Term Examination</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>February 3 to 10, 2018</p> </td> <td> <p>Online encoding of midterm grades</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>March 9, 2018</p> </td> <td> <p>Last day for processing of scholastic record for 1<sup>st</sup> evaluation</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>March 9 to 21, 2018</p> </td> <td> <p>Processing of application for graduation&nbsp; for final evaluation</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>March 21, 2018</p> </td> <td> <p>Last day for compliance/clearing of academic and non-academic requirements.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>March 21 to 28, 2018</p> </td> <td> <p>Final / Departmental Examination</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>March 28 to April 7, 2018</p> </td> <td> <p>Online encoding of Final Grades of Graduating students for the Second Semester AY 2017-2018&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>March 28 to April 30, 2018</p> </td> <td> <p>Issuance/Printing of Certificate of Candidacy</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>April 7, 2018</p> </td> <td> <p>Finalization of Grades for Graduating students, Second Semester 2017-2018</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>April 7, 2018</p> </td> <td> <p>Second Semester Ends</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>April 10, 2018</p> </td> <td> <p>Deadline of submission of Completion Forms for Incomplete Marks (Second Semester, AY 2016-2017) to the Office of the University Registrar</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>April 12 to 23, 2018</p> </td> <td> <p>Photo Session/shooting for 2 X 2 Photo for TOR;&nbsp;Measurement of Toga</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>April 16, 2018</p> </td> <td> <p>University Academic Meeting</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>April 17 to 23, 2018</p> </td> <td> <p>Cancellation of candidates for graduation with failing grades, incomplete, dropped, no grades&nbsp; in Second&nbsp;Semester, AY 2017-2018 subject/s enrolled</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 3 and&nbsp;4, 2018</p> </td> <td> <p>Printing of final list of candidates for graduation</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 8, 2018</p> </td> <td> <p>Submission of official copy of Master list of candidates for graduation for Year End Graduation 2017-2018 to University Board&nbsp;Secretary for approval of the Board of Regents</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 10, 11, 12, 2018</p> </td> <td> <p>Distribution of toga</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 10, 11, 12, 2018 (tentative)</p> </td> <td> <p>Distribution of tickets/passes for graduation</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 10, 2018</p> </td> <td> <p><strong>Baccalaureate Mass</strong><br /> 8:00 to 10:00 AM<br /> Venue:&nbsp; Freedom Park</p> <p><strong>Graduation Rehearsals</strong><br /> Venue: Oval<br /> Cluster 1: 3:30 to 5:30 PM (CAF, CHK)<br /> Cluster 2: 6:00 to 8:00 PM (COC, CTHTM)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 11, 2018</p> </td> <td> <p><strong>Graduation Rehearsals</strong><br /> Venue: Oval<br /> Cluster 3: 8:00 to 10:00 AM (CBA, CAL)<br /> Cluster 5: 3:30 to 5:30 PM&nbsp;(CSSD, CS, CCIS, CPSPA)<br /> Cluster 6: 6:00 to 8:00 PM (CE, CAFA, ITECH)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>May 12, 2018</p> </td> <td> <p><strong>Graduation Rehearsals</strong><br /> Venue: Oval<br /> Cluster 4: 8:00 to 10:00 AM Graduate Studies (GS, OUS, COED), Post Baccalaureate (Education, IT), College of Law, OUS ETEEAP, COED</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <p>May 14, 2018 6:00 PM&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>Preparation of the stage (PICC)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>A. Stage Decoration/Installation of&nbsp;backdrop<br /> B. Bringing of equipment/materials /etc.</p> <ul> <li>PUP Podium</li> <li>PUP Flag /Philippine Flag</li> <li>PUP Mace</li> <li>Diploma rack</li> <li>Diploma &amp; Medals for Honor graduates</li> <li>Plaque for Guest Speaker</li> <li>Diploma/Regala for Honoris Causa&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li>Extra Regala for Board Member</li> <li>PUP Medallion for Board Member&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Schedule of Graduation Ceremonies</h3> <table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td class="tblH" colspan="1" rowspan="2">&nbsp;</td> <td class="tblH" colspan="3"><strong>Graduation Ceremonies<br /> All Candidates must be at the PICC Plenary Hall one (1) hour before the ceremony.</strong></td> </tr> <tr> <td class="tblH">Date</td> <td class="tblH">Call Time<br /> (One hour before the ceremony)</td> <td class="tblH">Actual</td> </tr> <tr> <td class="tblHL">Day 1</td> <td class="tblHL">&nbsp;</td> <td class="tblHL">&nbsp;</td> <td class="tblHL">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="tblD"><strong>Cluster 1:&nbsp;</strong>CAF, CHK</td> <td class="tblD"><strong>May 15, 2017</strong><br /> (Tuesday)</td> <td class="tblD">7:00 AM</td> <td class="tblD">8:00 to 11:00 AM</td> </tr> <tr> <td class="tblD"><strong>Cluster 2:&nbsp;</strong>COC, CTHTM</td> <td class="tblD"><strong>May 15, 2017</strong><br /> (Tuesday)</td> <td class="tblD">11:00 AM</td> <td class="tblD">12:00 to 3:30 PM</td> </tr> <tr> <td class="tblD"><strong>Cluster 3:&nbsp;</strong>CBA, CAL</td> <td class="tblD"><strong>May 15, 2017</strong><br /> (Tuesday)</td> <td class="tblD">3:00 PM</td> <td class="tblD">4:00 to 7:00 PM</td> </tr> <tr> <td class="tblHL">Day 2</td> <td class="tblHL">&nbsp;</td> <td class="tblHL">&nbsp;</td> <td class="tblHL">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="tblD"><strong>Cluster 4:&nbsp;</strong>Graduate Studies (GS, OUS, COED), Post Baccalaureate (Education, IT), College of Law, OUS ETEEAP, COED</td> <td class="tblD"><strong>May 16, 2017</strong><br /> (Wednesday)</td> <td class="tblD">7:00 AM</td> <td class="tblD">8:00 to 11:00 AM</td> </tr> <tr> <td class="tblD"><strong>Cluster 5:&nbsp;</strong>CSSD, CS, CCIS, CPSPA</td> <td class="tblD"><strong>May 16, 2017</strong><br /> (Wednesday)</td> <td class="tblD">11:00 AM</td> <td class="tblD">12:00 to 3:30 PM</td> </tr> <tr> <td class="tblD"><strong>Cluster 6:&nbsp;</strong>CE, CAFA, ITECH</td> <td class="tblD"><strong>May 16, 2017</strong><br /> (Wednesday)</td> <td class="tblD">3:00 PM</td> <td class="tblD">4:00 to 7:00 PM</td> </tr> </tbody> </table> <br/><a href="http://www.pup.edu.ph/events/?go=5rR7U6Ojh6A%3d">View this announcement in PUPWebSite</a> Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 GMT http://www.pup.edu.ph/events/?go=5rR7U6Ojh6A%3d Paanyaya sa mga nais lumahok sa Salinaysay: Serye ng mga Pagsasanay sa Pagsasalin Other... <br/><p><strong>Mayo 16 at 17, 2018, 8:00 n.u. &ndash; 5:00 n.h</strong><br /> Nemesio Prudente Hall, 4<sup>th</sup> flr South Wing<br /> Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas<br /> Sta. Mesa, Maynila</p> <p><img alt="Salinaysay" class="image image-full" src="//i.imgur.com/FPnpxj6.jpg" />Bukas ito sa mga nagtuturo ng senior high at kolehiyo mula sa iba&rsquo;t ibang sangay, kampus, at kolehiyo ng PUP.</p> <p>Hindi ito limitado lamang sa mga nagtuturo ng wika (English o Filipino). Hinihikayat ang mga guro o propesor mula sa ibang disiplina na pasukin ang larang ng pagsasalin.</p> <p>Limitado lamang sa limampung (50) slot o bilang ng kalahok ang tatanggapin sa pagsasanay na ito.</p> <p>Pagkakalooban ng sertipiko ang mga kalahok na makukumpleto ang dalawang araw na pagsasanay, kasama ang meryenda at tanghalian.</p> <p>Ang makakatapos sa mga serye ng pagsasanay ay magiging bahagi ng pangkat ng mga eksperto sa pagsasalin na magiging katuwang ng<em>Sentro sa Araling Pangwika at Pampanitikan</em> sa mga gawaing pananaliksik, ekstensiyon at publikasyon.</p> <p>Para sa unang bahagi ng serye, nakatuon ito sa mga sumusunod na paksa: kalagayan ng larang ng pagsasalin sa Pilipinas, pagsasalin at pagtuturo, mga prinsipyo sa pagsasalin, at pampanitikang pagsasalin.</p> <p>Sa araw ng pagsasanay, kailangang magdala ng isang akdang isasalin (tula/dagli/maikling kuwento/ sanaysay) na maaaring nakasulat sa English o Filipino o iba pang wika sa Pilipinas.</p> <p>Sa mga interesadong lumahok sa kauna-unahang pambuong unibersidad na pagsasanay sa pagsasalin, ipadala sa cllspup@gmail.com&nbsp;ang inyong buong pangalan, Departamento/Kolehiyo/Sangay/Kampus na kinabibilangan, at contact no. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 3351787 loc 177 o magtungo sa South Wing 413, PUP Sta. Mesa, Maynila.</p> <br/><a href="http://www.pup.edu.ph/events/?go=21Z3Huy3WLk%3d">View this announcement in PUPWebSite</a> Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 GMT http://www.pup.edu.ph/events/?go=21Z3Huy3WLk%3d