Polytechnic University of the Philippines http://www.pup.edu.ph/ Events from the Polytechnic University of the Philippines. Copyright 1998-2019 Polytechnic University of the Philippines. All rights reserved. en-ph Thu, 21 Mar 2019 22:11:33 GMT http://www.pup.edu.ph/rss/events PUPWebSite 9.0 InfoCore Engine 1.0 PUP Communication Management Office ictcenter@pup.edu.ph Year-End Commencement Exercises 2019 (Sta. Mesa, Manila) University Event <br/><p><strong>May 8, 9&nbsp;and 10, 2019</strong><br /> Philippine International Convention Center<br /> Pasay City</p> <h3>Schedule of Activities</h3> <table style="width:100%"> <thead> <tr> <th class="tblHL" scope="col">Date</th> <th class="tblHL" scope="col">Activities</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>December 18, 2018 to&nbsp;January 21, 2019</td> <td>Online filing of Application for Graduation;&nbsp;Retrieval of Student Records file (envelope) of applicants based on Master List</td> </tr> <tr> <td>December 10, 2018 to&nbsp;March 15, 2019</td> <td>Processing of application for graduation;&nbsp;Updating / Monitoring / Validation of academic and non- academic requirements;&nbsp;Evaluation of Scholastic Record of applicants (First Evaluation)</td> </tr> <tr> <td>January 21 to&nbsp;27, 2019</td> <td>Departmental / Mid-Term Examination</td> </tr> <tr> <td>February 3 to 10, 2019</td> <td>Online encoding of Mid-Term grades</td> </tr> <tr> <td>March 11 to 17, 2019</td> <td>Final / Departmental Examination of Graduating Students</td> </tr> <tr> <td>March 15, 2019</td> <td>Last day for processing of scholastic record for 1<sup>st</sup> evaluation</td> </tr> <tr> <td>March 15&nbsp;to 29, 2019</td> <td>Processing of application for graduation&nbsp;for final evaluation</td> </tr> <tr> <td>March 18 to 23, 2019</td> <td>Online encoding of Final Grades of Graduating students for the Second Semester, A.Y. 2018-2019&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>March 27, 2019</td> <td>Deadline of submission of Completion Forms for Incomplete Marks (A.Y. 2018-2019) to the Office of the University Registrar</td> </tr> <tr> <td>March 29, 2019</td> <td>Last day for compliance / clearing of academic and non-academic requirements.</td> </tr> <tr> <td>March 31, 2019</td> <td>Second Semester Ends</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Photoshoot&nbsp;for 2x2 TOR Photo; Registration for Graduation Rites Photo Services; Measurement of Toga and Distribution (c/o Resource Generation Office) <table style="width:100%"> <thead> <tr> <th class="tblH" scope="col">College</th> <th class="tblH" scope="col">Toga Measurement, TOR Photo shoot, Registration for Grad Photo</th> <th class="tblH" scope="col">Toga Distribution</th> <th class="tblH" scope="col">Venue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tblD">CBA</td> <td class="tblD">April 8, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">April 29, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">PUP Main, Dome Ground floor</td> </tr> <tr> <td class="tblD">COED, CAL, PBTE and PBDIT</td> <td class="tblD">April 10, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">April 30, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">PUP Main, Dome Ground floor</td> </tr> <tr> <td class="tblD">CAF</td> <td class="tblD">April 11, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">April 30, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">PUP Main, Dome Ground floor</td> </tr> <tr> <td class="tblD">COC</td> <td class="tblD">April 11, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">May 2, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">COC Building</td> </tr> <tr> <td class="tblD">CE, CAFA, ITECH</td> <td class="tblD">April 12, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">May 3, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">CE/CAFA Building</td> </tr> <tr> <td class="tblD">CPSPA, CSSD, CHK</td> <td class="tblD">April 12, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">May 3, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">PUP Main, Dome Ground floor</td> </tr> <tr> <td class="tblD">College of Law, GS, COED-GS, CBA-GS, OUS Bachelor and Master&rsquo;s</td> <td class="tblD">April 13, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">May 4, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">PUP Main, Dome Ground floor</td> </tr> <tr> <td class="tblD">CTHTM</td> <td class="tblD">April 15, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">May 6, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">Del Pilar Campus</td> </tr> <tr> <td class="tblD">CCIS, CS</td> <td class="tblD">April 15, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">May 6, 8 AM to 7 PM</td> <td class="tblD">PUP Main, Dome Ground floor</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td><strong>April 1 to 28, 2019</strong></td> <td><strong>Issuance / Printing of Certificate of Candidacy</strong></td> </tr> <tr> <td>April 5, 2019</td> <td>Last day of Finalization of Grades for Graduating Students, Second Semester, A.Y. 2018-2019</td> </tr> <tr> <td>April 10, 2019</td> <td>University Academic Council Meeting</td> </tr> <tr> <td><strong>April 23, 2019</strong></td> <td><strong>Baccalaureate Mass</strong><br /> 5:00 PM to 7:00 PM<br /> Venue: PUP Oval, Sta. Mesa, Manila</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><strong>Graduation Rehearsals</strong></td> </tr> <tr> <td>April 24, 2019</td> <td>Cluster 1: CBA (BSOA only), COED, CHK<br /> Cluster 2: CBA (BSBA and BSE only)<br /> Cluster 3: COC, CAL</td> </tr> <tr> <td>April 25, 2019</td> <td>Cluster 1: CPSPA, CAF (BSA only)<br /> Cluster 2: CAF (BBF only), OUS (Bachelor)<br /> Cluster 3: CE, CAFA, ITECH</td> </tr> <tr> <td>April 26, 2019</td> <td>Cluster 1: CTHTM, CCIS, College of Law<br /> Cluster 2: Graduate School, COED-GS, CBA-GS, OUS-GS<br /> Cluster 3: CSSD, CS</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Printing of final list of candidates for graduation</td> </tr> <tr> <td>April 29, 2019</td> <td>Cancellation of candidates for graduation with failing grades, incomplete, dropped, no grades in Second Semester, A.Y. 2018-2019 subject/s enrolled</td> </tr> <tr> <td>May 3, 2019</td> <td>Submission of official copy of Master list of candidates for graduation for the Year-End Commencement Exercises 2018-2019 to University Board Secretary for approval of the Board of Regents</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><strong>Graduation Ceremonies:&nbsp;</strong>Call time is one (1) hour before the ceremony</td> </tr> <tr> <td><strong>&nbsp;May 8, 2019</strong></td> <td><strong>Cluster 1 (8:00 AM&nbsp;to 11:00 AM)</strong><br /> CBA (BSOA only), COED, CHK<br /> <br /> <strong>Cluster 2 (12:00 PM to 3:00 PM)</strong><br /> CBA (BSBA and BSE only)<br /> <br /> <strong>Cluster 3 (4:00 PM to 7:00 PM)</strong><br /> COC, CAL</td> </tr> <tr> <td><strong>May 9, 2019</strong></td> <td><strong>Cluster 1 (8:00 AM to 11:00 AM)</strong><br /> CPSPA, CAF (BSA only)<br /> <br /> <strong>Cluster 2 (12:00 PM to 3:00 PM)</strong><br /> CAF (BBF only), OUS (Bachelor)<br /> <br /> <strong>Cluster 3 (4:00 PM to 7:00 PM)</strong><br /> CE, CAFA, ITECH</td> </tr> <tr> <td><strong>&nbsp;May 10, 2019</strong></td> <td><strong>Cluster 1 (8:00 AM to 11:00 AM)</strong><br /> CTHTM, CCIS, College of Law<br /> <br /> <strong>Cluster 2 (12:00 PM to 3:00 PM)</strong><br /> GS, COED-GS, CBA-GS, OUS-GS<br /> <br /> <strong>Cluster 3 (4:00 PM to 7:00 PM)</strong><br /> CSSD, CS</td> </tr> </tbody> </table> <p><iframe frameborder="0" height="480" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3861.7838849767622!2d120.98055391471219!3d14.554347689831978!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3397cbd95b3871e1%3A0xdecebc46f2b58867!2sPhilippine+International+Convention+Center!5e0!3m2!1sen!2sph!4v1552984835025" width="100%"></iframe></p> <br/><a href="http://www.pup.edu.ph/events/?go=ZZp0lPne5RY%3d">View this announcement in PUPWebSite</a> Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 GMT http://www.pup.edu.ph/events/?go=ZZp0lPne5RY%3d Ikalawang Pambansang Palihang Multi-Genre ng PUP 2019 University Event <br/><p><strong>May 20 to 24, 2019</strong><br /> Baler, Aurora</p> <p><img alt="Ikalawang Pambansang Palihang Multi-Genre ng PUP 2019" class="image image-full" src="//i.ibb.co/wppzNHD/Palihan-Fellows-for-Web.jpg" />Inihahandog ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, sa pangunguna ng University Printing Press, Institute for Culture and Language Studies, at Center for Language and Literary Studies, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ang <strong>Ikalawang Pambansang Palihang Multi-Genre ng PUP 2019</strong> na gaganapin sa Baler, Aurora sa Mayo 20 &ndash; 24, 2019.&nbsp;</p> <p>Pangunahing layunin ng palihan ang maghasa ng mga umuusbong na manunulat at kritiko mula sa iba&rsquo;t ibang rehiyon ng bansa na may pagsipat sa sensibilidad ng masa at umuugat ang pag-akda sa naratibo ng mga maralitang lungsod, lalo na sa danas ng mga komunidad sa kanayunan, at maging ng iba pang sektor ng lipunan tulad ng kababaihan at LGBTQ. Nakaangkla ang palihan sa pagpapatalas ng panulat na may kritikal na lente sa panahong hinahamon ang bayan ng ekonomiko, pulitikal at kultural na krisis na direktang nararanasan ng sambayanan. Sa ganitong kontexto esensyal ang ginagampanan ng panitikan at malikhaing pagsulat sa pagsusulong ng mga adbokasiya sa pambansang antas.</p> <p>Upang higit pang mapalawig ang saklaw ng pagiging &ldquo;multi-genre&rdquo; ng palihan, bukod sa nakaraang mga genre na tampok tulad ng nobela, maikling kwento, kuwentong pambata, tula, creative non-fiction, dula, graphic novel, at dagli, para sa taong ito ay isinama na ang kritisismong pampanitikan.</p> <p>Ang mga fellow para sa palihan ngayong taon ay ang mga sumusunod:</p> <ul> <li>Dagli &ndash; Andyleen Feje (Nueva Ecija)</li> <li>Nobela &ndash;&nbsp;Renalene Nerval (Manila)</li> <li>Tula &ndash; Ryan Cezar Alcarde (Agusan Del Sur),&nbsp;Ian Derf Salvana (Davao City)</li> <li>Dula &ndash; Evangeline Amor Corollo (Samar)</li> <li>Kuwentong Pambata &ndash; Ansherina May Jazul (Cavite)</li> <li>Creative Non-Fiction &ndash;&nbsp;Michelle Lorenz Pineda (Bulacan)</li> <li>Iskrip Pampelikula &ndash;&nbsp;Jeffrey Deyto (Pasig City)</li> <li>Maikling Kuwento &ndash; Napoleon Arcilla (Catanduanes)</li> <li>Graphic Literature &ndash; John Carlos Yapchapco (Baler, Aurora)</li> <li>Kritisismong Pampanitikan &ndash; Dominic Quilantang (Lapu-Lapu City)</li> </ul> <p>Ang mga fellow ay sasanayin sa loob ng limang araw ng mga kinikilalang manunulat at iskolar sa panitikan at malikhaing pagsulat ng ating panahon. Ang mga panel ng palihan ay binubuo nina Jun Cruz Reyes, Jerry Gracio, U Eliserio,&nbsp; Conchitina Cruz, Arbeen Acuna, Mervin Malonzo, Luis Gatmaitan, Christine Bellen, Jess Santiago, Eros Atalia, at MJ Rafal.&nbsp;</p> <p>Ang mga akdang magiging produkto ng palihan ay ilalathala ng University Printing Press ng PUP sa isang espesyal na antolohiya.</p> <p><iframe frameborder="0" height="480" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d122879.2789471347!2d121.50140506786167!3d15.752331230075482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3390a6e57ad63b93%3A0xfdcc58eeef49b975!2sBaler%2C+Aurora!5e0!3m2!1sen!2sph!4v1550659988201" width="100%"></iframe></p> <br/><a href="http://www.pup.edu.ph/events/?go=G6pGEoBTYdQ%3d">View this announcement in PUPWebSite</a> Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 GMT http://www.pup.edu.ph/events/?go=G6pGEoBTYdQ%3d