COED banner 20200707
STOU Webinar 20200702
Schoology 20200701
OUS Program offerings 2020 0626
SPMPF congrats 2020 0626
ISTR Webinar 20200609
IGAD Webinar 2020 0609
EMO Webinar 20200605
RMO call for Research
Gawad Tuklas
Gawad Lathala

University News

News Item
June 22, 2020

PUP-CCW wagi sa Saranggola Blog Awards

Muli na namang pinatunayan ng mga Iskolar ng Bayan ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ang kanilang kahusayan sa Malikhaing Pagsulat. Ilang mga mag-aaral mula sa Sertipiko para sa Malikhaing Pagsulat ...

Twitter Feeds

PUP CreaTV

Top