PUP Hymn

Imno ng PUP

S. Calabig, S. Roldan, and R. Amaranto

Sintang Paaralan
Tanglaw ka ng bayan
Pandayan ng isip ng kabataan
Kami ay dumating nang salat sa yaman
Hanap na dunong ay iyong alay
Ang layunin mong makatao
Dinarangal ang Pilipino
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay
PUP, aming gabay
Paaralang dakila
PUP, pinagpala
Gagamitin ang karunungan
Mula sa iyo, para sa bayan
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay
PUP, aming gabay
Paaralang dakila
PUP, pinagpala

PCC Hymn

Oh! PCC thy glorious name
A symbol we'll uphold
Forever we will follow on
The light that guides us all
Thy beacon light has led us through
To strive for dignity
We'll stand and fight for PCC
To keep her name unowned
Dear Alma Mater may your brow
With Laurels ever crowned
All hail the flag of PCC
In bright maroon and gold
The colors bright for loyalty
For service keep unfurled
The honors we have always won
Shalt live forever on
For loyal sons and daughters
of our dear PCC
Forever thee we'll honor
and serve with loyalty.

PUP Imno Sentenyal

Pacelli S. Eugenio and Antonio R. Regalario

Sandaang taon ng iyong kasaysayan
Mula sa abang karukhaang kinagisnan
Sa hirap at pagdurusang sakdal labis
Nagtiis at di nawalan ng pag-asa
Sa puso, sa diwa ay nagtanim ng pangarap.

Sanlaksang pagsubok binaka
Nakipagtunggali sa mga unos ng buhay
Ika’y bumangon, nakibaka’t nagtagumpay
Nakamtan ang hangad na dangal
Para malayang ikampay
Kalayaang bumukal sa kaluluwa ng kabayanihan.

Sandaang taon ng iyong kasaysayan
Maningning kang bantayog ng kagitingan
Luningning ka ng kadakilaan
Ilaw sa kaisipan ng Kapilipinuhan
Nagpupugay kmi sa iyo
Pag-asa ka ng bayan.

Dakila ka PUP, sa diwa mong makabayan
Sa kaluluwa mong maka-Diyos
Dakila kang totoo.

PUP, manguna ka
Sa husay, sa laya’t katarungan
Alay sa dukhang Pilipino
Mabuhay ka, magpakailanman.

PUP Mabuhay ka!

Imno ng PUP

(English translation, not to be sung)

Beloved School
You are the light of the nation
Forger of the youth's mind
We came not having much wealth
Searching for wisdom that you offer
Your objectives are benevolent
Honoring the Filipino
The lessons, essence, aspirations you possess
PUP, our guide
A great school
PUP, you are blessed
We will use the knowledge (we learned)
From you, for the country
The lessons, essence, aspirations you possess
PUP, our guide
A great school
PUP, you are blessed

 

Share this page:
Top