ADVISORY: PUP COVID-19

06/30/2020 Information Broadcast

Isang miyembro ng PUP Sta. Mesa Campus ang nag-positibo sa COVID-19. Ang malungkot na balitang ito ay natanggap natin kahapon, Hunyo 29. Ito ang ikalawang kaso ng COVID-19 sa ating komunidad. Sa kasalukuyan, pinapangasiwaan ng Medical Services Department (MSD) ang contact tracing.

Patuloy tayong maging mahinahon at mapagkalinga sa panahong ito. Inaasahan ng pamunuan ng ating Pamantasan na mapanatiling ligtas sa virus infection ang ating mga pasilidad kaya naman pinag-iigting ang ating routine disinfection services at ilan pang mga hakbang kaugnay dito.

Balik opisina simula bukas, Hulyo 1 ang bumubuo ng skeleton workforce sa lahat ng PUP NCR Campuses ngunit pinaaalalahanan ang lahat na palagiang isuot ang face masks, hugasang maigi ang ating mga kamay at gumamit ng alcohol upang maiwasan ang pagkalat ng infection. Patuloy na tutugunan ng PUP ang inyong mga requests at ilan pang pangangailangang medikal ONLINE.

Nawa ay nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat.

View more announcements...
Share this page:
Top