Hepe ng PUP-ICLS, wagi sa Salita ng Taon 2020

Jovielene Geslani, News, Communication Management Office

“Contact Tracing” ang nagkamit ng ikatlong puwesto sa pagtatanghal ng Salita ng Taon 2020: Edisyong Pandemya na tinalakay at ipinagtanggol ni Dr. Romeo Pena, ang Hepe ng PUP Center for Social History sa ilalim ng Institute for Culture and Language Studies, Office of the Vice President for Research, Extension and Development. Ayon kay Dr. Pena, “ang contact tracing ay pagtukoy at pagsubaybay sa kondisyon ng mga taong posibleng nakasalamuha ng taong may nakahahawang sakit tulad ng COVID-19,” na isa aniya sa mga unang salitang ginamit at namayani sa panahon pa lamang ng pagpasok ng virus sa ating bansa.

Ang nagkamit ng unang puwesto bilang Salita ng Taon ay ang “Pandemya” na tinalakay ni Prop. Zarina Joy Santos ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman, at ikalawang puwesto naman ang “Social Distancing” ni Prop. Yol Jamendang ng Ateneo de Manila University.

Ang Sawikaan: Mga Salita ng Taon ay taunang idinaraos sa bansa sa pangunguna ng Filipinas Institute of Translation. 2004 nang simulan ang gawaing ito na naglalayong masusing matalakay ang mga pinakanatatanging salita na namayani sa lipunang Filipino.

Nitong Disyembre 14-19, 2020 tinalakay ng mga nagpanukala na pawang mga iskolar, manunulat, tagasalin, guro at akademiko ang mga sumusunod na salita: 2020, social distancing, testing, contact tracing, virus, pandemya, ayuda, webinar, quarantine, at blended learning.  

Natatangi ang idinaos na Sawikaan 2020 bilang Edisyong Pandemya na sa unang pagkakataon ay ginanap ng online sa pamamagitan ng social media.

Maaaring mapanood ang pagtalakay at pagtatanggol sa mga salita sa https://www.facebook.com/sawikaan-103452386367437

View more news and articles...
Other News and Articles RSS Feed RSS Feed
Share this page:
Top