CLLS conducts Language Studies Lecture Series

Ron Lomibao, News, Communication Management Office

To educate students about Philippine linguistics, history and culture, the Center for Language and Literature Studies (CLLS) under the Institute for Culture and Language Studies launched Language Studies Lecture Series at the PUP Bulwagang Bonifacio on August 31, 2018.

Professors from University of the Philippines (UP), De La Salle University (DLSU), and Polytechnic University of the Philippines (PUP) were among the speakers of the said lecture series. 

Prof.  Rhoderick V. Nuncio from DLSU discussed salient points on the topic, “Pagdaluma’t-salita Tungo sa Higit na Intelektwalisasyon ng Kaalamang Filipino”. He highlighted the use of language, and the need to examine its roots and variations.

Meanwhile, Prof. John Venson P. Villareal, faculty member from the UP Department of Linguistics proved how language systems affect the mindset, history, and culture of Filipinos.

“Matagal ng panahon na dapat pag-aralan ang sistema ng ating mga wika, at ang mga impormasyon na maibibigay nito ang magsisilbing daan upang malaman ang kaisipan ng isang tao,” Villareal said.

“Mas mabilis nating makukuha at mapag-aaralan ang mga ibang wika na kapamilya natin kung ating susuriin ang paraan ng pag-aaral sa lingwistiks,” he further suggested.

Lastly, Professor Alvin M. Ortiz from PUP Kagawaran ng Filipinohiya related the predicted dangers faced by Filipino language in the proposed federalism’s multi-language system.

“Muling binuhay ng Kagawaran ng Edukasyon ang multi-lingual system na kung saan ang pederalismo ang muling bubuhay sa konsepto ng regionalism… Ang pederalismo ay magkakasa ng multi-lingual system na kung saan maaaring mawala ang ating wikang pambansa; kung wala ito ay mahihirapan tayong makipagtalastasan sa ating mga kapwa Pilipino,” he explained to the audience.

 

View more news and articles...
Other News and Articles RSS Feed RSS Feed
Share this page:
Top